Kontaktujte nás

Rehan Fyzio, s.r.o.

SNP 763, Nová Dubnica 01851

IČO: 50 172 484
DIČ: 21 20 20 68 14
OS Trenčín Oddiel: Sro, Vložka číslo: 32704/R
Č.ú.: SK41 0200 0000 0037 0698 5159 

MAIL: rehanfyzio@gmail.com
TEL.: +421 907 568 443

Facebook: Rehan Fyzio

Instagram: @rehanfyzio

Youtube: Rehan Fyzio